Glöm inte att använda ditt Friskvårdsbidrag

Glöm inte att använda dina friskvårdspengar senast den 30 december 2020.

Har du Friskvårdspengar kvar som du inte hunnit nyttja under året? Hos oss kan du köpa ett presentkort till dig själv för ditt Friskvårdsbidrag.
OBS Giltigt ett år från inköpsdatum. Kortet är personligt.
Vi är leverantör för:  ePassi, Actiway, Wellnet och Benify.

Har du frågor? info@solochsand.se

Friskvardsbidrag